Op scholen die smartphones verbieden, presteren leerlingen gemiddeld beter dan op scholen waar de slimme mobieltjes zijn toegestaan. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Het onderzoek richtte zich op scholieren tussen 11 en 16 jaar van in totaal 90 scholen in vier steden in Engeland. Gemeten over de hele groep was een verbetering van de resultaten te zien van 6 procent als het gebruik van smartphones in de school wordt verboden.

De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat een verbod op smartphones een probaat middel kan zijn om de leerprestaties te verbeteren.