De leesvaardigheid van leerlingen uit Nederland is gedaald. Voor het eerst zit ons land onder het gemiddelde van 21 Westerse landen. Dat staat in het rapport PIRLS-2021 over trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarige kinderen.

De leesvaardigheidsscore van deze leerlingen uit Nederland is in 2021 voor het eerst in vijftien jaar gedaald. Met een leesvaardigheidsscore van 527 bedraagt de daling 18 punten ten opzichte van 2016. Waar leerlingen uit Nederland in 2011 en 2016 hoger scoorden dan het gemiddelde van de leerlingen uit 21 Westerse landen, scoren zij nu onder dat gemiddelde. Het is voor het eerst dat dit is geconstateerd.

De daling in leesvaardigheid komt overeen met andere onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen uit Nederland. Zo liet onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs zien dat ook de leesvaardigheid van leerlingen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs is afgenomen.

Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt in reactie op PIRLS-2021 dat het onderzoeksresultaat voor hem geen verrassing is. Ook laat hij weten er vertrouwen in te hebben dat met meer focus op basisvaardigheden het wel weer goed komt met de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen.

Deel dit bericht: