De profielorganisaties voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs zijn positief over de fusietoets, dit in tegenstelling tot VOS/ABB die ervoor pleit de fusietoets af te schaffen.

In een brief van de profielorganisaties Verus, LVGS, VBS, ISBO en VGS aan de Tweede Kamer staat dat er zorgvuldig met de fusietoets moet worden omgegaan ‘vanuit het behoud van een pluriform onderwijsbestel, keuzemogelijkheden voor ouders en het tegengaan van onnodige monopolieposities’.

De voordelen van de fusietoets wegen volgens de profielorganisaties voor bijzonder onderwijs op tegen de nadelen. Tot de voordelen behoren volgens hen een kritische toetsing van voorgenomen fusies en een vergroting van draagvlak. Nadelen zijn een extra barrière in tijd en kosten, zo staat in hun brief.

De profielorganisaties roepen de Tweede Kamer op de veldraadpleging over de evaluatie van de Wet fusietoets en aanbevelingen van het Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) af te wachten en dan pas conclusies te trekken.

Opmerkelijk is dat de brief van de profielorganisaties volgt op een andere brief van het openbaar én bijzonder onderwijs in Alphen aan den Rijn en omgeving, waarin duidelijk wordt gesteld dat de fusietoets samenwerking in de weg zit.

Fusietoets afschaffen

VOS/ABB heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de fusietoets destijds in het leven is geroepen vanwege vermeende misstanden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en dat het funderend onderwijs er alleen maar last van heeft. Daarom wil VOS/ABB dat de fusietoets verdwijnt of in elk geval zodanig wordt aangepast dat die samenwerking in met name krimpgebieden niet meer in de weg zit.