De Wet fusietoets blijkt in de praktijk van het primair onderwijs een belemmering om te komen tot logische bestuurlijke structuren, die de plaatselijke situatie in relatie tot krimpende leerlingaantallen vraagt. Dat staat in een brief die onder andere de Stichting Sopora voor openbaar primair onderwijs in Alphen aan den Rijn en drie omliggende gemeenten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De brief is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting SKBA voor katholiek basisonderwijs in Alphen aan den Rijn, de eveneens katholieke onderwijsstichting De Veenplas en de protestants-christelijke stichting De Woudse Venen.

Zij geven samen aan dat ze in Alphen aan de Rijn en omstreken in relatie tot leerlingendaling een traject vorm willen geven ‘dat zal leiden tot samenwerking in het licht van behoud van kwaliteit, toekomstbestendigheid en thuisnabijheid van primair onderwijs’. De Wet fusietoets zit die samenwerking echter in de weg.

Lees de brief.