Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW geven in een brief aan de Tweede Kamer aan wat het nieuwe toezicht van de inspectie voor het primair en voortgezet onderwijs gaat betekenen.

‘Het nieuwe toezichtbeleid heeft belangrijke implicaties voor besturen en scholen. Zo worden besturen (…) het eerste aanspreekpunt voor de inspectie’, aldus Bussemaker en Dekker in hun brief. Er zal in het funderend onderwijs bovendien selectiever worden gekeken naar de onderliggende scholen.

Ze geven ook aan dat er een duidelijk onderscheid komt tussen de waarborgfunctie van het toezicht en de rol van de toezichthouder in het stimuleren van de kwaliteit. Dit betekent volgens de minister en de staatssecretaris onder meer dat de inspectie over aspecten van onderwijskwaliteit en kwaliteitsbeleid de dialoog met de schoolbesturen zullen aangaan.

Nieuwe toezicht bevordert kansengelijkheid

Het nieuwe toezicht zal volgens hen de kansengelijkheid in het onderwijs moeten bevorderen. ‘We hechten eraan dat alle kinderen – ongeacht het opleidingsniveau van hun ouders – toegang hebben tot goede en excellente scholen en zodoende gelijke kansen krijgen’, aldus Dekker en Bussemaker.

Het voornemen is om het vernieuwde toezicht in te voeren per 1 augustus 2017.

Lees de brief van Dekker en Bussemaker

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl