Staatssecretaris Sander Dekker van OCW geeft in een brief aan de Tweede Kamer weer wat de stand van zaken is met betrekking tot burgerschap in het onderwijs. Hij gaat in op vier punten.

1. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) ontwikkelt een handreiking waarmee scholen hun visie op burgerschap verder kunnen ontwikkelen. De handreiking komt in de loop van het schooljaar 2014-2015 beschikbaar.

2. In de loop van het nieuwe schooljaar komt er een digitaal informatiepunt over burgerschap in het onderwijs. Daarop komen onder andere de bevindingen van 20 pilotscholen in het basis- en voortgezet onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 aan de slag gaan met divers materiaal voor burgerschapsonderwijs. VOS/ABB is hierbij betrokken.

3. Met ingang van volgend schooljaar kunnen scholen voor voortgezet onderwijs zelf bepalen of en hoe ze een maatschappelijke stage aanbieden om daarmee hun burgerschapsonderwijs mede in te vullen. De maatschappelijke stage is dan niet meer verplicht.

4. Dekker bekijkt samen de Inspectie van het Onderwijs hoe het welbevinden van leerlingen en personeel en het tegengaan van onveiligheid en pesten een plaats kan krijgen in het nieuwe toezicht dat in voorbereiding is en uiterlijk medio 2016 operationeel moet zijn.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: