Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat er al genoeg wordt gedaan om het belang van het vak Duits onder de aandacht van leerlingen te brengen. Dat schrijft ze in een brief aan de ambassadeur van Duitsland.

De brief van Bussemaker aan de Duitse ambassadeur in Den Haag volgt op een motie van het Limburgse VVD-Kamerlid Karin Straus. Zij vindt dat met name op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de grensstreek meer aandacht zou moeten zijn voor het vak Duits, omdat leerlingen dan gemakkelijker een stageplaats en later betaald werk in Duitsland kunnen vinden.

Bussemaker vindt dat extra aandacht voor Duits niet nodig is, omdat er volgens haar al voldoende wordt gedaan om het belang van deze taal onder de aandacht te brengen. Wel is ze bereid om op onderdelen het promotieprogramma Mach Mit van de Actiegroep Duits te ondersteunen.

Wirtschaftsdeutsch

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt in het decembernummer aandacht aan het initiatief van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud om Wirtschaftsdeutsch aan te bieden. Dit gespecialiseerde vak wordt in eerste instantie als pilot aangeboden aan havo-leerlingen.

Artikel Wirtschaftsdeutsch vergroot kansen in Duitsland herunterladen

Deel dit bericht: