Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO, VO, en MBO, Bezwaar tegen waardering als docent LB is gegrond omdat de werknemer in projectwerkzaamheden taken verricht die LB overstijgen

De werkgever (een ROC) start samenwerking met het hbo om een hbo-opleiding vorm te geven. De werknemer wordt hierbij ingezet. Na twee projectjaren vraagt de werknemer een aanpassing van zijn [...]

Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, 107947: Het bezwaar tegen handhaving van de functie Onderwijsassistent is ongegrond, omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen die functie

De werkgever herijkt de functies in zijn functiehuis. Hij deelt de werknemer de functie toe van Onderwijsassistent met schaal 6. De werknemer maakt aanspraak op de functie van Instructeur met [...]

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering, 20 december 2017, 107896: Het bezwaar tegen de indeling in de functie ICT-medewerker B is gegrond, omdat de werkzaamheden deze functie overstijgen

De werkgever heeft een generiek functiebouwwerk en de functie van de werknemer wordt ingedeeld in die van ICT-medewerker B. Hij meent dat de functie van ICT-medewerker C op hem van toepassing is. [...]

page 1 of 3