Commissie van Beroep VO, 109431: Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

De werknemer is benoemd in de functie van docent LC en heeft gesolliciteerd naar de functie van senior docent LD. Er waren negen kandidaten die allen formeel benoembaar waren en er was plek voor 3,0 fte. De werknemer is afgewezen omdat de vier kandidaten overall beter...

9 juni 2020 Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO: bezwaar tegen de functie leraar L-11 niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een functiewaarderingsbeslissing, maar van een afwijzing voor een vacature leraar L-12.

De werkgever stelt de vacature Leraar L12 open omdat er vacatureruimte is ontstaan wegens het parttime gaan werken door twee functiehouders. Bezwaarde Leraar L-11, wordt afgewezen en dient daarover een bezwaarschrift in bij de Commissie. De Commissie oordeelt dat het...

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO, VO, en MBO, Bezwaar tegen waardering als docent LB is gegrond omdat de werknemer in projectwerkzaamheden taken verricht die LB overstijgen

De werkgever (een ROC) start samenwerking met het hbo om een hbo-opleiding vorm te geven. De werknemer wordt hierbij ingezet. Na twee projectjaren vraagt de werknemer een aanpassing van zijn functiewaardering. De werkgever past deze niet aan.De werknemer voert...

Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Bezwaar tegen waardering als Administratief medewerker (schaal 5) is ongegrond, omdat de context en inhoud van deze generieke functie voldoende in overeenstemming is met de werkzaamheden.

De functie van de werknemer is door de tijd heen veranderd. De werkgever besluit tot aanpassing. Hij heeft samen met de werknemer een takenlijst opgesteld en kent daaraan de generieke functie Administratief medewerker toe. De aangebonden functie betreft een schaal 5...