Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2023:8181: Is een uitspraak van de Commissie van Beroep funderend onderwijs VO een bindend advies? Uitleg art. 19 lid 5 Cao VO

De kantonrechter is van oordeel dat de wijze waarop art. 19 lid 5 Cao VO is geredigeerd onvoldoende steun biedt voor de opvatting dat ondubbelzinnig is overeengekomen dat de uitspraak van de Commissie als een bindend advies moet worden aangemerkt. De werknemer heeft...

Commissie van Beroep VO, 109169: Beroep tegen onthouden promotie gegrond. De werknemer wist niet aan welke criteria hij moest voldoen om een LD-functie te krijgen

De werknemer is bij indiensttreding benoemd in de functie van docent LB. Na enkele jaren werd hij benoemd als docent LD en vanaf het schooljaar 2015-2016 is tussen partijen overeengekomen dat de werknemer in de functie van afdelingsleider kon laten zien dat hij...

Rechtbank Den-Haag, ECLI:NL:RBDHA:2020:4429: Prejudicieel verzoek recht op compensatie als zwangerschaps- en bevallingsverlof samenvalt met de meivakantie

De kernvraag die partijen verdeeld houdt is of werkgever met een beroep op lid 7 van artikel 15.1 CAO-VO 2016-2017 en artikel 14.1 CAO-VO 2018-2019 het zwangerschapsverlof van werkneemster niet hoeft te compenseren voorzover dat zwangerschapsverlof samenvalt met de...

Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Bezwaar tegen waardering als Administratief medewerker (schaal 5) is ongegrond, omdat de context en inhoud van deze generieke functie voldoende in overeenstemming is met de werkzaamheden.

De functie van de werknemer is door de tijd heen veranderd. De werkgever besluit tot aanpassing. Hij heeft samen met de werknemer een takenlijst opgesteld en kent daaraan de generieke functie Administratief medewerker toe. De aangebonden functie betreft een schaal 5...