Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs: Klacht betreffende het zonder vader daarin te kennen op verzoek van de moeder tekenen van een verklaring over het ophalen van de kinderen

Leerkrachten hebben zonder precies op de hoogte te zijn een aan hen voorgelegde, door de moeder van de kinderen opgestelde, verklaring getekend. Die verklaring heeft in het nadeel van de vader gewerkt.De Commissie acht het aannemelijk dat het ondertekenen van de...