Landelijke Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs: klacht betreffende inzage in leerling-dossier, verzoek gesprek intern begeleider en ontvangsttijdstip kerstrapport

Volgens klaagster geeft de school klaagster ten onrechte geen inzage in het volledige leerling-dossier van haar zoon, en houdt zij informatie achter.  Voor de Commissie is onvoldoende komen vast te staan dat de school ter zake in strijd heeft gehandeld met wat van een...