landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, het bezwaar tegen de handhaving van de functie Onderwijsassistent is gegrond, omdat bezwaarde werkzaamheden verricht die nog tot de functie behoren.

Bezwaarde is door de tijd heen in haar functie andere taken gaan vervullen, waaronder decanaat. Zij verzoekt om herwaardering van de functie van decaan met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015. De werkgever gaat daartoe niet over, maar geeft wel een toelage.De...

Commissie van beroep funderend onderwijs: De terugplaatsing in de oude LB-functie komt neer op het onthouden van promotie. Terugplaatsing mocht omdat de werkneemster niet voldeed aan de functievereisten docent LD.

Werkneemster heeft eerder beroep ingesteld tegen een terugplaatsing vanuit de functie van docent LD in de functie van docent LB. Dat beroep is gegrond verklaard. Nu heeft de werkgever een nieuw besluit genomen waarin de terugplaatsing is gehandhaafd en nader...

Commissie van Beroep VO: Een werknemer die het hele schooljaar les geeft in de bovenbouw, werkt in de structurele formatie en heeft recht op het entreerecht als hij ook voldoet aan de overige voorwaarden

De werknemer vervangt een collega en geeft in het schooljaar meer dan 50% van zijn lessen in de bovenbouw. De werkgever meent dat de werknemer niet werkzaam is in de structurele formatie en laat hem niet in aanmerking komen voor het entreerecht. De werknemer tekent...