Landelijke Klachtencommissie Onderwijs – Klacht over verstrekken van informatie aan Veilig Thuis ongegrond. De school hoefde geen toestemming aan de vader te vragen om informatie aan Veilig Thuis te verstrekken.

Veilig Thuis benadert de school voor informatie over de kinderen van een vader. De school verstrekt deze informatie. Volgens de vader had de school hem hiervoor toestemming moeten vragen. Ook vindt vader dat de school de gemeente niet had mogen informeren over het...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs – Klacht over niet bevorderen ongegrond. De resultaten van de leerling waren onvoldoende en de school is de gemaakte afspraken over begeleiding nagekomen.

De leerling volgt na het behalen van het mavo-diploma de havo. Al snel blijken haar resultaten onvoldoende. Er volgt overleg waarin de school en de moeder afspraken maken. Maar de leerling blijft aan het eind van het schooljaar zitten.Volgens de Landelijke...