Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109236: Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina’s aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) heeft begin februari 2020 uitspraak gedaan in een geschil tussen de school en de leerling. De school heeft in haar reactie aan de GPO gemeld: ‘Uw commissie heb ik niet belast met de naar schatting 800 documenten,...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Een vader klaagt er onder andere over dat de school in 2017 een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast klaagt hij over de inhoud van de informatie die de school in oktober 2019 heeft verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van een...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109100: Klacht over het niet toelaten van een leerling op de school ongegrond. Niet gebleken is dat de school heeft toegezegd dat er een plek voor de leerling beschikbaar was. (zie ook 109238)

Een leerling zit sinds enkele jaren in de kleuterklas van een vrije school. Haar twee jaar oudere broer zit op een andere vrije school, behorend tot hetzelfde schoolbestuur. De ouders hebben hun dochter destijds ook op die school aangemeld, maar daar was op dat moment...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Een leerling zit in 1 vmbo-tl. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 2 vmbo-tl, maar af te laten stromen naar 2 vmbo-k. De vader van de leerling dient hierover een klacht in. Hij vindt dat de school bij het besluit...