Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over informatieverstrekking door ib’er aan Veilig Thuis ongegrond. Bij het verstrekken van de informatie is zorgvuldig gehandeld

Op verzoek van Veilig Thuis heeft de ib’er een vragenlijst ingevuld. Vader kan zich niet vinden in het antwoord dat de ib’er op een van de vragen heeft gegeven. Volgens vader is de informatie die is verstrekt niet relevant en is zijn privacy geschonden....

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Klacht over informatie aan nieuwe school gegrond: de overdrachtsinformatie bevat fouten en onverwachts het advies af te stromen naar vmbo-kader.

Een leerling volgt het vmbo-t. Haar moeder is ontevreden over de geboden begeleiding. De school erkent de fouten. Zij biedt moeder enige financiële compensatie en dochter de mogelijkheid om het schooljaar over te doen. Moeder meldt daarna haar dochter aan bij een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over niet bevorderen en begeleiding. De school had, nadat effect ingezette ondersteuning uitbleef, verder moeten onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Een leerling met een IQ van 144 zit in 4 vwo ondanks dat hij een jaar eerder niet aan de bevorderingsnormen voldeed. Aan het eind van 4 vwo besluit de school hem niet te bevorderen naar 5 vwo vanwege zijn onvoldoendes. De leerling wordt bevorderd naar 5 havo. Ook mag...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over niet mogen inhalen van gemist toetsen gegrond; het is niet zorgvuldig om met terugwerkende kracht regels te handhaven.

De leerling is regelmatig afwezig in verband met ziekte. Als hij niet voor schooltijd wordt ziekgemeld, merkt de school zijn afwezigheid aan als ongeoorloofd verzuim. Omdat hij vier toetsen heeft gemist, krijgt de leerling daarvoor het cijfer 1. De leerling maakt met...