LKC- Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Een ouderpaar heeft regelmatig incidenten met de ouders van een medeleerling. Volgens klagers neemt de directeur van de basisschool onvoldoende maatregelen om incidenten te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Daarnaast menen zij dat de directeur zich partijdig...