De rechtbank Den Haag heeft de 16-jarige Athony uit Rijswijk veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf en jeugd-tbs voor het doodsteken van een 15-jarige medescholier. Dat gebeurde op 10 oktober vorig jaar op het Corbulo College in Voorburg.

Volgens de rechtbank zijn bij Anthony stoornissen vastgesteld die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het delict en waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij krijgt daarom niet de maximale jeugddetentie maar, conform de eis van het Openbaar Ministerie, een celstraf van twintig maanden.

Om te voorkomen dat zijn stoornissen, waaronder een gedragsstoornis, ertoe leiden dat hij nog een keer een ernstig feit begaat, krijgt hij daarnaast jeugd-tbs. Verder moet hij de kosten van de begrafenis van het slachtoffer betalen.

Pesten niet vastgesteld

Uit het dossier blijkt niet dat Anthony veelvuldig gepest is op school. Zijn advocaat had dat als verdediging opgeworpen. De jongen blijkt wel gedragsproblemen te hebben, waardoor hij regelmatig in conflict met anderen kwam. De reacties die dat uitlokte, werden door de dader vaak ervaren als pesten, stelt de rechtbank.

De rechtbank verwerpt het verhaal van zijn advocaat dat de jongen uit noodweer zijn slachtoffer heeft gestoken, omdat hij kort voor 10 oktober twee keer is bedreigd door een groep jongens en daardoor voortdurend alert was voor een aanval.

Uit onder andere getuigenverklaringen blijkt dat de dader vooraf al plannen had gemaakt en uiteindelijk zelf de confrontatie heeft gezocht met zijn 15-jarige slachtoffer, die niets met die bedreigingen te maken had.

Leverancier mes

De 16-jarige jongen die het mes leverde, is schuldig aan verboden wapenbezit, maar niet medeplichtig aan de moord. De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat hij wilde dat het slachtoffer het leven zou laten.

Voor het verboden wapenbezit hoeft hij van de rechtbank geen straf meer te krijgen, omdat straf op dit moment geen opvoedkundige werking meer heeft, terwijl dit in het jeugdstrafrecht wel zou moeten.

Deel dit bericht: