De Centrale Raad van Beroep verdwijnt. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de bestuursrechtspraak eenvoudiger moet maken.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Hiertoe behoren dergelijke zaken waarbij verzelfstandigde stichtingen of integrale besturen voor openbaar onderwijs betrokken zijn. De raad behandelt niet dergelijke zaken die schoolbesturen voor bijzonder onderwijs of samenwerkingsbesturen aangaan.

Het wetsvoorstel van het kabinet is erop gericht om het systeem van bestuursrechtspraak simpeler te maken. Zaken die nu nog door de Centrale Raad van Beroep worden behandeld, gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl