Na de zomervakantie wordt de leerplicht weer gehandhaafd. De coulance die nog wordt betracht vanwege de coronacrisis is dan verleden tijd. Tenzij er een tweede coronagolf komt. Dit is besproken door onderwijs minister Arie Slob en de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wil dat het Outbreak Management Team gaat bekijken of het nog wel nodig is dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. In de praktijk blijkt het vrijwel ondoenlijk om die maatregel te handhaven.

Een ander punt dat in de Tweede Kamer aan bod kwam, is het heropenen van de gymzalen. Nog niet in alle gemeenten zijn die weer open, terwijl binnen gymmen weer mag. Minister Slob heeft er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aangedrongen alle gymzalen weer te openen.

Op woensdag 24 juni zal premier Mark Rutte tijdens een nieuwe corona-persconferentie mogelijk nieuwe versoepelingen voor het onderwijs bekendmaken.