Het afsprakenkader Veilig vervoer VO is beschikbaar. Daarin staat onder andere dat scholen in het kader van coronapreventie op lokaal niveau afspraken moeten maken met openbaar-vervoerbedrijven over noodzakelijk OV-vervoer van leerlingen.

Het afsprakenkader komt van de VO-raad en de vervoerbedrijven. Het is een aanvulling op het eerder gepubliceerde protocol Volledig openen voortgezet onderwijs. Het kader regelt hoe de scholen ervoor moeten zorgen dat leerlingen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer, na de zomervakantie veilig op school komen. Vooral in de ochtendspits kunnen er problemen optreden vanwege de dan nog altijd beperkte capaciteit.

Scholen met minder dan 100 leerlingen die met het openbaar vervoer reizen, kunnen dat eenmalig bij hun lokale vervoerder(s) melden. Zij hoeven geen nadere afspraken te maken. Scholen met 100 leerlingen of meer die van het OV gebruik moeten maken, dienen dat wel te doen. ‘We realiseren ons dat het voor scholen kort dag is om deze afspraken met vervoerders te maken. Tegelijkertijd weten we dat dit nodig is om de druk op de publieke ruimte te beperken; de samenleving gaat immers steeds meer ‘van het slot’ en het virus is nog onder ons’, zo meldt de VO-raad.

Download Afsprakenkader Veilig vervoer VO

Deel dit bericht: