Scholen voor primair onderwijs krijgen twee weken langer de tijd (tot 15 maart) om hun schooladviezen vast te stellen. Dat is besloten in verband met de coronalockdown van het onderwijs. Verder meldt het ministerie van OCW dat de eindtoets doorgaat.

Normaal gesproken moeten de scholen het schooladvies uiterlijk op 1 maart opnemen in het onderwijskundig rapport en aan de leerlingen en ouders doorgeven. Maar vanwege de coronalockdown en de voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel. Daarom heeft OCW besloten twee weken uitstel te geven, tot 15 maart.

Het ministerie vraagt de scholen om dit uitstel niet generiek in te zetten, maar er alleen gebruik van te maken als dit nodig is om een goed advies op te stellen. De scholen voor primair onderwijs moeten het ook goed afstemmen met de scholen voor voortgezet onderwijs waar hun leerlingen naar uitstromen.

Verder meldt OCW dat minister Arie Slob het ermee eens is om kwetsbare groep 8-leerlingen in coronatijd ‘kansrijk’ te adviseren. ‘De leerlingen verdienen het om kansen te krijgen die passen bij hun potentie. Het is belangrijk ze het voordeel van de twijfel te geven’, zo meldt het ministerie.

Eindtoets gaat door

Er  is volgens OCW geen reden om de eindtoets in groep 8 dit jaar te annuleren. Vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf, besloot minister Slob om de eindtoets niet door te laten gaan. Dit keer zijn er volgens hem afspraken gemaakt met toetsaanbieders om ook in coronatijd een betrouwbare toetsafname mogelijk te maken.

Lees meer…

Deel dit bericht: