Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept onderwijsminister Arie Slob op de centrale eindexamens anders te organiseren. Na de nieuwe coronamaatregelen ziet het LAKS de voorbereiding op de eindexamens ‘dusdanig verder verstoord raken, dat deze niet zoals gepland door kunnen gaan’.

LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: ‘De voorbereiding op de examens was al lastig, maar anderhalve meter aanhouden in de klas, betekent het einde van goed fysiek onderwijs. Daar kan je voor kiezen uit gezondheidsoverwegingen, maar dan moet je de consequentie accepteren dat de examens niet in de huidige vorm verder kunnen.’

Het LAKS zegt meldingen te krijgen over tientallen scholen waar examenleerlingen in tegenstelling tot wat verplicht is niet op locatie les krijgen. ‘Leerlingen op die scholen worden dus niet goed voorbereid’, aldus Luijckx.

Minder kansen, hardst getroffen

De scholierenorganisatie wijst erop dat de examenkandidaten van dit jaar dezelfde leerlingen zijn die in hun voorexamenjaar ook al een achterstand opliepen. ‘Waar de hoop was dat die achterstand met intensieve programma’s kon worden ingelopen, zien we nu dat deze door het steeds verder wegvallen van fysiek onderwijs alleen maar groter wordt en de leerlingen die al minder kansen hadden het hardst worden getroffen.’

Het voorstel van het LAKS is om vast te houden aan centrale examens in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en te kiezen voor maatwerk in de vorm van schoolexamens bij de andere vakken. ‘Dan kan je gericht bijspijkeren en weten kandidaten en vervolgopleidingen waar ze aan toe zijn. De tijd en docenten ontbreken nu eenmaal om alles te doen.’

Lees meer…

Deel dit bericht: