Cyberaanvallen vormen een steeds grotere bedreiging voor de huidige samenleving. Dat meldt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2021, dat onder andere ingaat op de dreiging die uitgaat naar het onderwijs.

De NCTV meldt dat in de coronacrisis, waarin scholen overgingen tot online onderwijs, de digitale en de fysieke wereld nog sterker met elkaar verweven zijn geraakt dan daarvoor al het geval was. Er is weliswaar meer aandacht gekomen voor risico’s en het treffen van maatregelen om cybercriminelen buiten de virtuele deur te houden, maar het is volgens de NCTV maar de vraag of dat voldoende is. ‘De balans lijkt vooralsnog niet positief uit te pakken’, zo staat in het rapport.

Als cybercriminelen toeslaan, bijvoorbeeld met een ransom ware– of een DDoS-aanval, kan dat grote gevolgen hebben voor het functioneren van alle digitale processen. De NCTV wijst erop dat bijvoorbeeld scholen het risico lopen hun taken niet meer te kunnen uitvoeren. Het onderwijs kan plat komen te liggen. Bovendien kunnen cybercriminelen privacygevoelige informatie buitmaken en dreigen die informatie te publiceren. De daders zijn altijd op (veel) geld. Ze eisen losgeld voor de ‘gegijzelde’ systemen.

Cyberverzekering

De waarschuwingen van de NCTV sluiten aan op signalen die VOS/ABB de afgelopen tijd heeft gekregen. Hierover stond in het meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! een uitgebreid artikel. Daarin komt ook de wenselijkheid naar voren van een cyberverzekering. VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon biedt zo’n verzekering aan.

Lees het artikel:

En dan ligt het ICT-systeem ineens plat…

Deel dit bericht: