VOS/ABB en VGS pleiten voor een versterking van de lerarenopleidingen op het gebied van inclusief onderwijs. Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. De brief staat in het teken van het debat op 30 maart over onder andere de verbeteraanpak van passend onderwijs.

VOS/ABB en VGS wijzen erop dat in een integrale aanpak naar inclusiever onderwijs lerarenopleidingen een sleutelrol vervullen. ‘Als leraren worden opgeleid tot inclusieve leerkracht, werken we van binnenuit aan een onderwijsstelsel dat een collectieve verantwoordelijk voelt voor het leren van álle leerlingen’, zo staat in de brief.

Daarin staat ook dat het realiseren van inclusiever onderwijs niet alleen meer kennis en vaardigheden van leraren vereist, maar vooral ook een andere attitude.

Lees meer…

Deel dit bericht: