Passend onderwijs kan een rol spelen bij het besluit om af te kunnen wijken van de norm dat bij een fusie een marktaandeel van maximaal 50 procent ontstaat. Dat vloeit voort uit het feit dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW na een gerechtelijke uitspraak een fusie in Dokkum heeft goedgekeurd.

Verus bericht over de fusie tussen de Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs De Twine in Dokkum en de Stichting Christelijk Basisonderwijs (CBO) Dongeradeel. In 2012 werd die voorgenomen fusie afgewezen, omdat die zou leiden tot een marktaandeel van 67 procent. De Commissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO) gaat uit van een maximaal marktaandeel van 50 procent, omdat daarboven sprake zou zijn van een ‘significante belemmering van de variatie van het onderwijsaanbod’.

De rechtbank in Leeuwarden oordeelde in april dat een marktaandeel van meer dan 50 procent alléén geen grond kan zijn om een fusie af te wijzen. CBO Dongeradeel heeft zonder de fusie al een marktaandeel van 63 procent.

Als gevolg van een lager verwijzingspercentage na de invoering van passend onderwijs zou zonder de voorgenomen fusie de sbo-school in Dokkum te klein worden om voort te kunnen bestaan. De sbo-leerlingen zouden dan naar Groningen of Leeuwarden moeten.

Staatssecretaris Dekker heeft nu op grond hiervan in tegenstelling tot de CFTO goedkeuring gegeven aan de fusie. CBO Dongeradeel en De Twine hopen de bestuurlijke fusie per augustus 2015 rond te hebben.

Gevolgen

Senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers, die zich binnen VOS/ABB onder andere met de gevolgen van de demografische krimp bezighoudt, verwacht dat de goedkeuring van Dekker een precedentwerking kan hebben voor situaties elders in Nederland.

‘Als een voorziening voor speciaal basisonderwijs dreigt te verdwijnen, kan een fusie kennelijk worden goedgekeurd, ook als het marktaandeel groter wordt dan 50 procent. Hiermee speelt passend onderwijs in combinatie met met het behoud van een kwalitatief onderwijsaanbod een rol bij het oordeel over fusies in krimpgebieden’, aldus Teegelbeckers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: