Bij decentralisaties kan het kabinet de regeldruk van zijn eigen lijstje afstrepen, maar daarmee is die druk nog niet verdwenen. Dat is de strekking van een blog van vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Haar blog volgt op uitspraken van staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het tv-programma De Monitor.

Dekker riep in de uitzending leerkrachten op te stoppen met ‘overbodige administratie’. Zijn oproep volgde op een onderzoek in opdracht van De Monitor, waaruit blijkt dat leerkrachten in het basisonderwijs de afgelopen jaren (nog) meer werkdruk zijn gaan ervaren. Ruim de helft van hen (56 procent) vindt de eigen werkdruk niet acceptabel. In 2012 was dat 41 procent. Het landelijke gemiddelde is 15 procent.

Dat veel leerkrachten in het basisonderwijs een onacceptabel hoge werkdruk ervaren, zou komen door veel administratiewerk. In de uitzending van De Monitor riep Dekker leerkrachten daarom op te stoppen met ‘overbodige administratie’.

‘Leraren die dénken dat ze moeten administreren omdat het ministerie en de inspectie dat zouden willen. Dan zeggen wij: Dat hoeft niet van ons’, aldus de staatssecretaris.

Grappig

Vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad reageert in haar blog op deze volgens haar ‘grappige’ uitspraak van de staatssecretaris.

‘Het kabinet gaat op een bijzondere manier om met het definiëren van regeldruk. Een van haar redeneringen is: bij decentralisaties gaan de middelen naar lagere overheden, of in ons geval door de Wet Passend Onderwijs naar samenwerkingsverbanden. Die stellen dan (vanzelfsprekend) regels voor het toekennen van de middelen. En het kabinet streept daarmee de regeldruk van zijn eigen lijstje af: wij kunnen er niets aan doen…!’

Lees het blog

Bekostiging

Eerder zei voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad dat ook schoolbesturen zich inzetten voor het verlagen van de werkdruk, maar op dat punt tegen de beperking van de bekostiging aanlopen.

‘Scholen worden te karig bekostigd om kinderen goed onderwijs te geven. Er wordt als allerlaatste bezuinigd op leraren, maar die moeten dus alles doen’, aldus Den Besten.

Bezuiniging

In 2009 bezuinigde het kabinet het budget voor bestuur en management weg. Op initiatief van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW werd dit budget van 90 miljoen euro per jaar uit de lumpsumfinanciering gesneden.

VOS/ABB heeft daar destijds fel tegen geprotesteerd, maar dat had helaas geen resultaat.

Deel dit bericht: