Iedere basisschool moet vrij zijn leerlingen een meervoudig advies voor het voortgezet onderwijs te geven. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is het daarmee eens, zo bleek woensdag in de Tweede Kamer.

De gedachte achter meervoudige adviezen (bijvoorbeeld vmbo-t/havo of havo/vwo) is dat bij de overgang naar het voortgezet onderwijs het niet voor iedere leerling duidelijk is wat het beste niveau is. Het komt echter voor dat vo-scholen liever enkelvoudige adviezen willen (vmbo-t, havo of vwo) en daar afspraken over maken met de basisscholen in de buurt. Dit stuit in de Tweede Kamer op weerstand.

CDA’er Michel Rog zei woensdag tijdens het debat over schooladviezen dat elke school vrij moet zijn om een meervoudig advies te geven. Daar is Dekker het mee eens.

Enkelvoudige adviezen mogen wel

In september vorig jaar liet Dekker aan de Tweede Kamer weten dat afspraken tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs over enkelvoudige schooladviezen zijn toegestaan, mits die afspraken in gezamenlijkheid en op vrijwillige basis tot stand zijn gekomen. Hij stelde dat toen in antwoord op Kamervragen over de Friese plaatsingswijzer.

Deel dit bericht: