Dekker wil meer met Duits en Frans in grensscholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt 600.000 euro beschikbaar voor een kenniscentrum voor Duits en Frans op basisscholen langs de grens. Dat staat in een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker noemt het ‘een gemiste kans’ dat nog maar zestig basisscholen langs de grens Duits of Frans aanbieden. Als leerlingen die bij Duitsland of België wonen hun ‘buurtaal’ goed beheersen ‘kunnen ze optimaal profiteren van de kansen die de grensregio hun biedt’, aldus de staatssecretaris.

Scholen ervaren volgens hem drempels om met buurtaalonderwijs aan de slag te gaan. ‘Ik wil die barrières zoveel mogelijk wegnemen en heb daartoe overleg gevoerd met onderwijsinstellingen in de grensregio die buurtaalonderwijs aanbieden.’

Uit dit overleg zijn vier actielijnen voortgekomen om scholen beter in staat te stellen Duits of Frans aan te bieden:

  1. Samenwerking en verbinding
  2. Actief informeren over kansen en initiatieven
  3. Ondersteunen ontwikkeling en verzameling lesmateriaal
  4. Kwaliteitsbeleid op scholen activeren

Lees meer in de Kamerbrief…