Dekker zet in op nul thuiszitters in 2020

Vanaf 2020 zou geen enkel kind zonder onderwijs thuis mogen zitten. Het moet dan echt lukken om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren, stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker zei dit tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer naar aanleiding van de zevende voortgangsrapportage over passend onderwijs. Daarin staat onder andere dat leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten, steeds beter in beeld komen: ‘Onderwijs en gemeenten registreren beter over welke leerlingen het gaat en maken afspraken over hoe voor alle leerlingen een passende plek gevonden kan worden. Meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden organiseert, al dan niet met de gemeenten, een doorzettingsmacht om een plek te realiseren als de partijen er samen niet uit komen.’

In de Kamer zei hij dat het mogelijk is om in 2020 voor elk kind passend onderwijs te vinden als in iedere regio een persoon wordt aangesteld met doorzettingsmacht. Concreet betekent dit dat één persoon mandaat heeft om een passend aanbod te doen.

De staatssecretaris herhaalde tijdens het overleg dat de zorgplicht de kern is van passend onderwijs. Dit betekent dat schoolbesturen de plicht hebben voor elk kind reguliere dan wel speciaal onderwijs te regelen dat bij hem of haar past. ‘Scholen die zeggen: ‘u kunt uw kind hier niet inschrijven’, kunnen binnenkort bezoek van de Inspectie verwachten’, aldus Dekker.