Naar verwachting zal er deze maand een betere regeling zijn voor de financiering van onderwijs aan asielzoekerskinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft dat in november toegezegd aan de Tweede Kamer.

Veel schoolbesturen zien zich geconfronteerd met een financieel gat in de begroting door een plotselinge sterke toename van het aantal asielzoekerskinderen uit met name Syrië en Eritrea. Een voorbeeld is Meerwerf Basisscholen in Den Helder. Dit bestuur voor openbaar primair onderwijs heeft te maken met een gat in de begroting van zeker 5 ton, zo liet algemeen directeur Henk Uri eind september aan VOS/ABB weten.

Veel asielzoekerskinderen zijn na 1 oktober binnengekomen. ‘Dat is een belangrijke datum, omdat het ministerie het onderwijs bekostigt op het aantal leerlingen op 1 oktober. Als deze kinderen volgend jaar nog in Den Helder zijn, zouden ze pas op 1 oktober 2015 meetellen voor de bekostiging per 1 oktober 2016. Wij moeten het dus voorfinancieren, en dat extra geld hebben we niet op de begroting staan’, aldus Uri.

De financiële problemen waarmee Meerwerf Basisscholen en veel andere schoolbesturen in het hele land zich geconfronteerd zien, werden door CDA-Kamerlid Michel Rog aan de orde gesteld. Hij wilde van staatssecretaris Dekker helderheid over de financiële vergoeding voor de grotere toestroom van asielzoekerskinderen.

Dekker liet de Kamer in november weten dat er wordt gewerkt aan een verbetering. Die houdt volgens hem in dat voor asielzoekerskinderen ook na de 1 oktobertelling extra bekostiging mogelijk zal zijn. ‘Gestreefd wordt de verbetering in januari 2015 te realiseren’, aldus de staatssecretaris.

Deel dit bericht: