VOS/ABB heeft samen met collega-organisaties Dialemma ontwikkeld. Dit is een instrument belicht specifieke dilemma’s waarmee toezichthouders en bestuurders te maken kunnen krijgen.

Dialemma kan worden gebruikt in gesprekken tussen toezichthouders en bestuurders. Het doel van de ‘dialemma-gesprekken’ is om de dialoog tussen toezichthouders en bestuurders te stimuleren.

In de Dialemmadoos zitten 32 kaarten met ‘dialemma’s’. Op iedere kaart staat met een kleurcode aangegeven bij welke kernwaarde(n) de kaart hoort. Deze kernwaarden zijn integriteit, vertrouwen, transparantie, onafhankelijkheid en competentie.

Met dit instrument wordt een complete ontwikkelagenda in beeld gebracht: hoe is de governance geregeld en wat kan er beter?

Dialemma is ontwikkeld door VOS/ABB in samenwerking met de besturenorganisaties Verus, VKO, VGS, ISBO, VBS en met de VO-raad. Het instrument is niet te koop: het wordt ingezet in begeleidingstrajecten voor schoolbestuurders en toezichthouders.

Kennismaken met Dialemma? Neem contact op met Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

Deel dit bericht: