Basisscholen vinden digitale geletterdheid van leerlingen belangrijk en werken aan het bevorderen daarvan, maar dat doen ze nog niet altijd op basis van een gezamenlijke visie op bestuurs- of schoolniveau en volgens een gestructureerde aanpak. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van een landelijke peiling waarmee de situatie in 2021-2022 in kaart is gebracht.

De peiling wijst uit dat in 2021-2022 ongeveer de helft van de ondervraagde basisscholen hun visie op digitale geletterdheid nog niet of nauwelijks in het schoolbeleid had vastgelegd of in concrete activiteiten tot uiting had gebracht. Die zou volgens de inspectie samenhangen met het feit dat toen nog geen kerndoelen voor digitale geletterdheid waren vastgelegd.

Begin deze maand zijn de (concept-)kerndoelen voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs gepresenteerd. Deze kerndoelen geven richting aan het onderwijs in digitale geletterdheid. De inspectie verwacht dat de resultaten van de peiling en de (concept-)kerndoelen ertoe kunnen bijdragen dat scholen en besturen komen tot een gezamenlijke visie op digitale geletterdheid van leerlingen en een gestructureerde aanpak daarvan.

Lees meer…

Deel dit bericht: