De Stichting van het Onderwijs doet een poging de zogenoemde doelmatigheidskorting op het onderwijs alsnog van tafel te krijgen.

De oproep om de doelmatigheidskorting te schrappen volgt op de recente brief van minister Wopke Hoekstra van Financiën dat deze korting, die oploopt tot structureel 183 miljoen euro, doorgaat, omdat de OCW-begroting volgens hem sluitend moet zijn.

De Eerste Kamer nam in december jongstleden een motie aan van onder anderen André Postema van de PvdA, tevens voorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. In die motie stond dat de doelmatigheidskorting moest worden verzacht en het liefst helemaal geschrapt, omdat er niet moet worden bezuinigd maar juist geïnvesteerd in het onderwijs.

De Stichting van het Onderwijs, waarin de werknemers- en werkgeversorganisaties in het onderwijs zijn verenigd, roept nu met een brief aan de Eerste en Tweede Kamer een ultieme poging om de gewraakte korting alsnog van tafel te krijgen.

Onderwijs laat je horen!

GroenLinks en SP in de Tweede Kamer willen ook dat de doelmatigheidskorting van tafel gaat. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en haar SP-collega Peter Kwint roepen mensen uit het onderwijs op zich te laten horen via de website Onderwijs laat je horen!.

Deel dit bericht: