Scholen ontdekken door de coronacrisis meer kwetsbare leerlingen. Dat melden De Monitor van KRO/NCRV en DUO Onderwijsonderzoek & advies op basis van een landelijke enquête onder leraren en leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

‘Door onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis heeft ruim een kwart van de docenten meer zicht gekregen op kwetsbare leerlingen’, melden De Monitor en DUO Onderwijsonderzoek en advies. Het gaat, zo blijkt uit de enquête, om gemiddeld drie leerlingen per school. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is dat vier leerlingen per school.

Van de zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs heeft ruim één op de drie meer kwetsbare scholieren in beeld gekregen. In de vier grote steden gaat het volgens hen om gemiddeld elf leerlingen per school, in de rest van Nederland om gemiddeld zeven leerlingen per school.

Onder kwetsbare leerlingen vallen kinderen die naar het oordeel van de school of instanties (wijkteams, jeugdzorg, politie, Veilig Thuis) extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun houding op school of hun thuissituatie, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld.

Lees meer…

Deel dit bericht: