Het extra geld dat het kabinet in het onderwijs steekt, draagt bij aan de doorzettende economische groei, meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB meldt dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018 net als in 2017 naar verwachting 3 procent zal bedragen. ‘Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan’, aldus het CPB.

De economische groei is breed gedragen, meldt het planbureau. ‘Bedrijfsinvesteringen, de consumptie door huishoudens, investeringen in woningen en de uitvoer dragen alle bij aan de groei van het bbp.’

Een opvallende rol is volgens het CPB weggelegd voor de overheidsbestedingen. ‘De maatregelen in het regeerakkoord – onder andere intensiveringen bij onderwijs en defensie – en de stijgende zorguitgaven zijn hiervan de belangrijkste determinanten.’

Het is wel zo dat de krapte op onder andere de onderwijsarbeidsmarkt de economische groei kan drukken. ‘Een tegenvallende werkgelegenheidsgroei bij de overheid heeft een temperend effect op de economie’, merkt het CPB op.

Lees meer…

Deel dit bericht: