Het Actieprogramma Onderwijs Bewijs voor evidence based onderwijs heeft wisselende resultaten gehad. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderwijs Bewijs vloeide in 2008 voort uit het advies van de commissie-Dijsselbloem, die onderzoek had gedaan naar onderwijsvernieuwingen. Het actieprogramma had als doel om evidence based onderwijs te stimuleren en wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. Het kreeg 23 miljoen euro subsidie.

Wat werkt?

Het actieprogramma heeft volgens Bussemaker en Dekker laten zien ‘wat werkt, voor wie en in welke context’. Een aantal experimenten heeft echter ook problemen gekend in de uitvoering en weinig resultaat opgeleverd.

Als voorbeelden van aansprekende resultaten noemen ze het project Preventie en gedragsproblemen in het basisonderwijs, dat positieve effecten vond van twee programma’s. Het project Fit & Vaardig op school toonde volgens hen positieve effecten van bewegen tijdens de les.

Wat werkt niet?

De minister en staatssecretaris noemen in hun brief aan de Tweede Kamer ook voorbeelden van projecten die geen effecten lieten zien, zoals Yes I can!. Dat project was bedoeld om kinderen weerbaar te maken tegen negatieve stereotypen. Het project Leescoaches in het voortgezet onderwijs had ook geen effect.

Download Eindevaluatie Onderwijs Bewijs

Download resultatenoverzicht per project

Deel dit bericht: