Scholen moeten ouders in hun schoolgids expliciet wijzen op het vrijwillige karakter van de financiële ouderbijdrage en mogen dat karakter dus niet verhullen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op Kamervragen van de SP.

Dekker benadrukt dat het wettelijk zo is geregeld dat het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage expliciet in elke schoolgids vermeld moet staan. ‘Indien scholen zich niet aan de wet houden (en ouders bijvoorbeeld niet wijzen op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage), kan de inspectie handhavend optreden en scholen er zo toe bewegen om hun handelen alsnog in overeenstemming met de wet te brengen.’

Over de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage merkt de staatssecretaris op dat de school op grond van de WMS de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig heeft. ‘Ouders hebben via deze weg dus altijd invloed op de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage’, aldus Dekker.

Lees meer…

Deel dit bericht: