In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bekostigingssystematiek passend onderwijs, Bestuur en management, Brochures, Code Goed bestuur, Downloads, Financiën, Governance, Nieuws, Passend onderwijs, Publieke verantwoording, Toezicht

VOS/ABB heeft voor leden een factsheet gepubliceerd over (door)betalingen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan schoolbesturen.

De factsheet geeft algemene informatie over de vraag aan wie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zich moeten verantwoorden en waarover.

Ook gaat deze publicatie in op de vraag hoe generieke doorbetalingen aan schoolbesturen goed kunnen worden verantwoord. In het verlengde hiervan wordt er ingegaan op de manier waarop schoolbesturen zich verantwoorden aan de samenwerkingsverbanden.

De factsheet is samengesteld in samenwerking met Infinite Financieel. U kunt de factsheet downloaden uit het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen