In de map Huisvesting van de Toolbox op deze website is het nieuwe model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen hoeveel geld zij uit het Gemeentefonds kunnen krijgen voor de posten ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’.

In het geactualiseerde model zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend, zoals de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Ook zijn de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie-Van Haersma-Buma en de algemene herijking van het Gemeentefonds erin verwerkt. Bij het model zit een toelichting op de wijzigingen.

Het model is slechts bedoeld om schoolbesturen in staat te stellen een indicatie te maken van wat zij kúnnen krijgen aan niet-geoormerkt geld dat in het Gemeentefonds zit. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend!

Download het model Uitkeringen Gemeentefonds

Download toelichting Wijzigingen uitkering Gemeentefonds

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: