Een deel van het geld dat nu naar jeugdhulp gaat, kan beter worden besteed aan onderwijs. Dat stelt psycholoog en onderwijskundige Bert Wienen in NRC.

Wienen, die werkt bij het onderwijsadviesbureau CPS, doet zijn uitspraak in het artikel Rust en regelmaat in plaats van Ritalin, dat gaat over het diagnosticeren van kinderen die op school problemen hebben. Zijn boodschap is dat een diagnose soms helemaal niet nodig is, omdat er ook extra onderwijsvoorzieningen kunnen worden getroffen.

Hij pleit ervoor een deel van het geld voor jeugdhulp over te hevelen naar de scholen. ‘Geld beschikbaar stellen voor het weer waarderen van het vak van leraar, om extra lessen te geven, extra ondersteuning, extra instructie’, aldus Wienen.

Lees meer…

Magazine Naar School! heeft in het aprilnummer aandacht besteed aan samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. U kunt het artikel downloaden:

Snelle actie voorkomt gedragsproblemen

 

Deel dit bericht: