‘Stel niet continu dat kind centraal’, benadrukt associate lector jeugd Bert Wienen van Hogeschool Windesheim in een interview met de PO-Raad over inclusief onderwijs.

Het is niet slim, stelt Wienen, om het individuele kind centraal te stellen, omdat het bij inclusief onderwijs* gaat om alle leerlingen van de school. Als we het individuele kind centraal blijven stellen, gaat het volgens hem de verkeerde kant op. Dan wordt het volgens Wienen onhoudbaar, vooral voor de leraren. ‘Tegen hen zeggen we: je bent er voor al die normale kinderen en als er maar íets afwijkt, heb je een specialist nodig’, aldus Wienen.

Lees meer

* Inclusief onderwijs gaat ervan uit dat alle kinderen zich thuis en veilig kunnen voelen op school en waar mogelijk samen naar school gaan, ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte.

Deel dit bericht: