Schoolbesturen in krimpgebieden kunnen geld krijgen voor het aanstellen van een procesbegeleider, die helpt om tot een oplossing te komen voor de leerlingendaling. Er kan nog tot en met 31 december een aanvraag worden ingediend. Per aanvraag gaat het om maximaal 80.000 euro.

De procesbegeleider brengt de samenwerking tussen verschillende schoolbesturen, gemeenten en andere stakeholders op gang. Die samenwerking zorgt voor een gezamenlijk toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de situatie in de regio.

Per regio fungeert één schoolbestuur als hoofdaanvrager, en de aanvraag moet door ten minste één ander schoolbestuur worden ondersteund. Ook is de betrokkenheid nodig van twee gemeenten waar de aanvragende schoolbesturen scholen of vestigingen hebben. De aanvraag moet gebaseerd zijn op de leerlingendaling waarmee de regio te maken heeft, gemeten over een periode van tien jaar.

Helpdesk en accountteams

De bekostiging van een procesbegeleider is een van de maatregelen van het ministerie van OCW voor de aanpak van de leerlingendaling in gebieden met bevolkingskrimp. Eerder werd al ondersteuning aangeboden met een telefonische helpdesk en accountteams die in drie regio’s actief zijn: Noordoost, Zuid en West.

De Helpdesk leerlingendaling is te bereiken via DUO: 079-323 2333 voor primair onderwijs en 079-323 2444 voor voortgezet onderwijs.

Meer informatie en handboeken op de website www.leerlingendaling.nl.

Download de officiële regeling.