De sociale partners in het voortgezet onderwijs willen in de komende cao duidelijk vastleggen dat professionaliseringsbudget naar rato van de betrekkingsomvang wordt toegekend. Nu kan daar nog verwarring over ontstaan.

Onlangs heeft de Bezwarencommissie CAO-VO uitspraak gedaan over het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur. De commissie heeft het artikel waarin dit budget is vastgelegd zo geïnterpreteerd, dat bij parttimers het budget niet naar rato hoeft te worden toegekend.

De sociale partners, waaronder VO-raad, benadrukken dat deze interpretatie niet conform de intentie van cao-partijen is. Daarom zal in de komende CAO VO duidelijk worden vastgelegd dat de toekenning van professionaliseringsbudget gebeurt naar rato van de betrekkingsomvang. Scholen mógen daar dan wel van afwijken, maar dat hóeft niet.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl