In Bestuur en management, Nieuws, Politiek, Tweede kamer, Veiligheid

Het Bonhoeffer College in Enschede heeft voldoende aandacht gegeven aan de gevaren van pesten en sexting. Dat stelt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen die volgden op de zelfdoding door een 15-jarige leerling. Er was een naaktfoto van hem op Instagram gezet.

De Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu wilden van Dekker weten of de school in Enschede voldoende heeft gedaan om de gevaren van pesten en sexting onder de aandacht van de leerlingen te brengen.

De staatssecretaris stelt dat dit inderdaad het geval is: ‘De onderwijsinspectie geeft in dit specifieke geval aan dat de school voldoende aandacht heeft gegeven aan het gevaar van pesten en sexting. De school geeft aan dat ze lesgeven over de gevaren van sexting. In de eerste en tweede klas besteden docenten aandacht aan de omgang met sociale media’, aldus Dekker.

Schoolwijkcoach en wijkzorgteam

Hij wijst er bovendien op dat op elke locatie van het Bonhoeffer College een schoolwijkcoach van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening werkt. ‘De schoolwijkcoach biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen met problemen in de privésfeer. Hij/zij adviseert leerlingen, ouders/verzorgers en verwijst leerlingen indien nodig door naar een andere vorm van hulpverlening’, zo staat in de antwoorden.

Dekker vervolgt: ‘Soms hebben leerlingen niet alleen binnen, maar ook buiten school te kampen met problemen. Daarom maakt deze school deel uit van het wijkzorgteam. Dit is een groep mensen van de school en van verschillende instanties zoals politie, maatschappelijk werk en de GGZ. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om de situatie rond leerlingen met grote problemen te bespreken. Het welzijn van de leerling staat hierbij voorop.’

Mentor, hulplijnen en vertrouwensinspecteur

Verder staat in de schoolgids van het Bonhoeffer College waar leerlingen met problemen terecht kunnen. ‘Uiteraard is dat in eerste instantie de eigen mentor, verder zijn er op de locatie twee vertrouwenspersonen aanwezig. Ook wordt er in de schoolgids gewezen naar de beschikbare hulplijnen, het meldpunt cyberpesten en de hulplijn seksuele intimidatie. Ten slotte wordt in de schoolgids gewezen op de mogelijkheid een vertrouwensinspecteur in te schakelen en wordt ook verwezen naar de Kinderconsument en naar de Kindertelefoon’, aldus Dekker.

Lees meer…

Delen