Scholen krijgen genoeg geld om goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen te verzorgen. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief reageert Dekker onder andere op een opmerking van de SP. Die partij stelt dat basisscholen te weinig geld krijgen voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen, maar daar is Dekker het dus niet mee eens. Hij wijst erop dat scholen bovenop de reguliere bekostiging 782 euro extra per asielzoekerskind krijgen.

Op de vraag, eveneens van de SP, waarom basisscholen pas bij een toename van minimaal 10 asielkinderen na 1 oktober een bedrag per kind krijgen, antwoordt Dekker dat dit zo is geregeld omdat er voor het inrichten van extra taalonderwijs minimaal tien leerlingen nodig zijn. ‘Het is daarom van belang dat gemeenten en scholen regionaal afspraken maken over de opvang van nieuwkomers zodat faciliteiten gebundeld kunnen worden.’

De SP en ook het CDA stelden vragen over de eenmalige bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs voor zogenaamde nieuwkomers, ook al wijzigt de school van de betreffende leerling. Dekker wijst erop dat scholen worden bekostigd op basis van het aantal leerlingen dat op de teldatum op de school staat ingeschreven. ‘Als een leerling in de loop van het schooljaar van school wisselt, maakt de nieuwe school vanzelfsprekend eveneens kosten. Dit is vergelijkbaar met verhuizende leerlingen.’

Hij wijst erop dat scholen onderling afspraken kunnen maken over het overhevelen van (een deel van) de budgetten. ‘Ik ben niet voornemens scholen hiertoe te verplichten. Het is een verantwoordelijkheid van scholen onderling. Scholen verplichten dit door te geven zou kunnen leiden tot onnodige administratieve lasten’, zo schrijft Dekker.