In 2015 werden bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 56 verzoeken ingediend. De GPO bracht 38 adviezen uit.

De adviezen gingen over het ontwikkelingsperspectief, over verwijdering en over toelating. Van de 38 geschillen waarover de GPO advies uitbracht, hadden er 14 betrekking op het primair onderwijs of speciaal basisonderwijs, 20 op het voortgezet onderwijs en 4 op het voortgezet speciaal onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: