VOS/ABB raadt schoolbesturen aan om de recente OVT-beschikkingen goed te checken en indien nodig tijdig bezwaar te maken. Dit in verband met de aangepaste toekenning van gewichten. De bezwaartermijn verloopt snel en een verminderd gewicht is blijvend.

Het gaat om de bezwaartermijn van de beschikking OVT (Overzicht Vaststelling Telling) die DUO op 19 juli jongstleden naar de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft gestuurd. Hierin wordt niet alleen de telling vastgesteld, maar ook het gewicht van de leerlingen. Kinderen met een onderwijsachterstand krijgen extra gewicht toegekend, waardoor de school extra geld krijgt ter bestrijding van de achterstand.

Gewichten gecontroleerd

De gewichten zullen nog niet zijn aangepast naar aanleiding van laatstelijk uitgevoerde controles door Deloitte op basis van de 1 oktober 2014-telling. Over deze controle is veel commotie geweest, omdat er veel (nadelige) aanpassingen van de gewichten uit voortkomen. Deze OVT’s volgen nog dit najaar (waarschijnlijk in oktober).

Ten aanzien van de planning van de DUO rondom de gewichten en controles en de vaststelling daarvan heeft DUO de besturen ook op 14 juli jongstleden een brief gestuurd met uitleg. In het kort staat dit ook in dit nieuwsbericht van DUO.

Bezwaar maken? Weinig tijd!

Bezwaar maken tegen de OVT kan uitsluitend schriftelijk binnen zes weken na de dag waarop het besluit is toegezonden. De OVT’s zijn vanaf 15 juli verstuurd. Dat betekent dat de bezwaartermijn al snel kan verlopen, de eerste eind augustus al!

Mocht u op de OVT van afgelopen juli zien dat er gewichten op 0,0 zijn gezet, terwijl de bewuste leerlingen wel een gewicht zouden moeten hebben, dan kunt u nu bezwaar indienen tegen deze OVT. Let op: een ander moment is er niet en deze OVT regelt het gewicht voor de rest van de schoolloopbaan.

U dient het bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van DUO, postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

Bij het bezwaarschrift moet u de nieuwe (juiste) aanvullende ouderverklaringen indienen voor al die leerlingen bij wie er (volgens het bestuur) foutief een gewichtswijziging naar 0,0 is gemaakt. De aanvullende ouderverklaring vervangt dan die foutieve ouderverklaring en zorgt dat er een herstel in gewicht komt.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: