Het openbare Stedelijk Lyceum in Enschede had voorzitter Kees Evers van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in 2011 niet mogen ontslaan. De Centrale Raad van Beroep heeft het ontslag ongedaan gemaakt, omdat het samenhing met Evers’ functioneren als GMR-lid.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt vier jaar na het ontslag van Evers dat ‘het aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen het ontslagbesluit en het lidmaatschap van de GMR’. Dat is in strijd met het ontslagverbod voor (G)MR-leden in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Volgens de Centrale Raad van Beroep vloeit uit de WMS voort dat een GMR-lid grote vrijheid geniet bij kritiek en de wijze waarop hij die formuleert. ‘Termen als chantage en wanbeleid moeten worden bezien in de context waarin zij zijn gebruikt, namelijk een ernstig verschil van mening tussen GMR en het bestuur over de te varen koers.’ De raad wijst erop dat wat dit betreft mag worden verwacht dat het bestuur hier tegen kan.

Advocaat Frans Lathouwers van de Algemene Onderwijsbond zegt dat de uitspraak veel duidelijkheid geeft aan MR-leden. ‘De Centrale Raad van Beroep toont hiermee dat MR-leden onbevangen hun werk moeten kunnen doen. Dat recht ligt al vast in de Wet medezeggenschap op scholen, maar nu blijkt dat een ontslag nietig wordt verklaard zodra het te maken heeft met medezeggenschapswerkzaamheden. De ontslagbescherming van MR-leden wordt volwassen met deze uitspraak’, aldus Lathouwers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: