Koninklijke Kentalis voor speciaal onderwijs heeft het (gratis) iBook Op eigen wijze samen uitgebracht over de orthocommunicatieve behandeling van kinderen en jongeren met autisme. 

De orthocommunicatieve behandeling van kinderen en jongeren met autisme gaat ervan uit dat hun specifieke wijze van waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen aan de basis ligt van de problemen die zij hebben met taal en communicatie.

Het is gratis als iBook te downloaden.

Deel dit bericht: