De Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe folder uitgegeven met richtlijnen om ongewenst (seksueel) gedrag tussen personeelsleden en leerlingen in de school te voorkomen. ‘Grenzen aan gedrag’ is de titel van deze gratis informatiefolder voor het onderwijs.

De folder is gemaakt omdat de helpdesk van School & Veiligheid en de Vertrouwensinspectie maandelijks vragen en meldingen zien binnenkomen over seksueel gedrag tussen schoolmedewerkers en leerlingen. De onderwijswet verbiedt sinds 1999 seksueel contact, seksuele toenadering en seksuele handelingen tussen personeelsleden en minderjarige leerlingen. Waar liggen de grenzen en wat kunnen bestuur en management doen om ontoelaatbaar gedrag te voorkomen? Het gaat bijvoorbeeld om een gedragscode, gedragsregels en andere preventieve beleidsacties, maar ook over de juiste procedures en regels voor het gebruik van sociale media. Ook sancties komen aan de orde in de folder.

De informatie is specifiek gericht op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De uitgave van School & Veiligheid is in gedrukte vorm gratis te bestellen, maar u kunt hem ook direct downloaden.

 

Deel dit bericht: